Významné ocenění našich metodiků prevence Zlínským krajem

Mimořádného úspěchu dosáhly paní učitelky Mgr. Miluše Hladká a Mgr. Vendula Vlachynská, které jsou v ZŠ Sportovní školními metodičkami prevence a rizikového chování dětí.

V rámci celého Zlínského kraje byly naše paní učitelky vybrány na toto ocenění zejména za jejich dlouhodobou kvalitní práci v této problematice a za příkladný vztah k žákům, kolegům a škole. Oběma paním učitelkám patří velká gratulace a poděkování za jejich práci.

Podrobnosti najdete zde