Základní škola Sportovní pořádala okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Ve čtvrtek 12.02.2015 se v naší škole konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 61 nejlepších řešitelů ze třiceti dvou základních škol a víceletých gymnázií Uherskohradišťska. Soutěžící plnili v mluvnické části šest úkolů. Ve druhé části byl slohový úkol se zadáním „Nebojte se, my tady jenom strašíme“. Žáci měli stanoven dvakrát hodinový limit na splnění zadání. V porotě posuzovalo výsledky osm učitelů českého jazyka.

Do krajského kola postupují tři žáci. Přejeme jim, aby úspěšně reprezentovali náš okres.   

Mgr. Božena Nevyjelová