Dopravní soutěž

Ve středu 20. 5. 2015 se dvě družstva naší školy zúčastnila dopravní soutěže v Uherském Brodu.

Soutěžící museli podstoupit nelehké úkoly v oblasti vědomostí o silničním provozu a zdravovědy a obratnost při jízdě na silničních kolech.
​Že to byly úkoly nelehké, můžou povědět zástupci žáků prvního i druhého stupně:  V. Bistrý, D. Sýkora, N. Hlůšková, T. Malíková, F. Konvalinka, D. Svozil, D. Polášková a Z. Žďárská.

Všem zúčastněným moc děkujeme.