Výuka a učební plán

Od 01.01.2001 je Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace, školou s právní subjektivitou. Součástí školy je školní družina, školní klub, školní jídelna.

Ve školním roce 2017/2018 má škola ke dni 01.09.2017 celkem 677 žáků ve 27 třídách.
V 1. až 5. ročníku 338 žáků ve 15 třídách (průměrná naplněnost třídy je 22,5 žáka), v 6. až 9. ročníku 339 žáků ve 12 třídách (při průměrné naplněnosti třídy 28,25 žáka).

Ve škole působí 40 učitelů včetně ředitele a dvou zástupkyň ředitele. Na prvním stupni je 16 učitelů, na druhém stupni 24 učitelů.

V 6 odděleních školní družiny je zapsáno 168 žáků, pracují zde 6 vychovatelek. Vedoucí vychovatelkou je paní Dagmar Ohnoutková. Provoz školní družiny je v pondělí až pátek od 06:15 hodin do 08:00 hodin a od 11:30 hodin do 16:30 hodin.

Organizačním vedoucím školního klubu je paní zástupkyně ředitele Mgr. Xenie Botková, činnost zabezpečuje paní vychovatelka Miroslava Matoušková.
Školní klub mají možnost navštěvovat žáci 3. až 9. ročníku, kteří čekají na vyučování, trénink nebo zájmový kroužek.  Provoz školního klubu pro tyto žáky je zpravidla v pondělí až pátek od 06:45 hodin do 07:45 hodin a od 12:45 hodin do 15:15 hodin. Do školního klubu  jsou zahrnuti také žáci, kteří navštěvují zájmové kroužky.

Ve školní jídelně se stravuje celkem asi 590 žáků a zaměstnanců. Vedoucí školní jídelny je paní Jana Waltherová a dále zde pracuje 6 kuchařek.

Výuka probíhá ve 35 učebnách. Ve škole jsou tyto odborné učebny: pro výuku zeměpisu, českého jazyka, dějepisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, chemie, fyziky, přírodopisu, pracovních činností, informatiky pro 1. i 2. stupeň, literární a hudební výchovu pro 1. stupeň, dvě učebny pro výuku cizích jazyků. Tělesná výchova se vyučuje v tělocvičně a posilovně školy, dále v pronajatých prostorách – bazénu, sportovní hale (velkém a šermířském sále), ledové ploše zimního stadionu, na fotbalovém a atletickém stadionu, na městských sportovištích.

Specializací školy bude i nadále rozšířená výuka tělesné výchovy: ve 3., 4. a 5. ročníku ve třídách označených "A". V 6.,  7., 8. a 9. ročníku ve třídách označených "A" a "B".ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 
na školní rok 2017/2018

1. - 9. ročník podle školního vzdělávacího programu s názvem:
Vzdělávání, sport a zdraví - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Učební plán:

1 .- 5. ročník1. třída2. třída3. třída / 3. ST4. třída4. třída ST5. třída5. třída ST
Český jazyk8888797
Anglický jazyk--33333
Matematika5555555
Člověk a jeho svět2223333
Člověk a svět práce1111111
Informační a kom. tech.---11--
Tělesná výchova2222325
Výtvarná výchova1122221
Hudební výchova1111111
Plavání-11----
Celkem20212526262626


6. – 9. ročník6. třída6. ST7. třída7. ST8. třída8. ST9. třída9. ST
Český jazyk55445544
Anglický jazyk33333333
Další cizí jazyk--222222
Matematika44444455
Zeměpis21221122
Dějepis22222222
Přírodopis22112221
Člověk a svět práce11111111
Výchova k občanství11111111
Výchova ke zdraví1---1-1-
Hudební výchova11111111
Výtvarná výchova22221111
Fyzika11212222
Chemie----2222
Informační a kom. tech.--11----
Volitelný předmět1---1-1-
Tělesná výchova2-2-2-2-
Tělesná výchova a sport-5-5-5-5
Seminář z českého jazyka--1-----
Cvičení z matematiky--1-1---
Celkem2828303032323232


Volitelné předměty

(počet skupin v ročníku)


1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Informatika
1
1
Vaření


1
Německý jazyk

223
Španělský jazyk

121
Ruský jazyk

111


Příprava ke studiu1


Seminář z českého jazyka

1

Cvičení z matematiky

11


Nepovinné předměty

(počet skupin v ročníku)


1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Plavání


32Sportovní hry

11
Náboženství11111*    * spojené se 4.třídou

Seznam kroužků organizovaných školou 2017/2018název kroužku

třídy

pedagog

hodin

den

vyuč. hodina


1. stupeň


1.

Plavání

I. A

Pagáčová

1

úterý

5.

2.

Plavání

I. B

Gajdošová

1

úterý

5.

3.

Plavání

I. C

Vráželová

1

úterý

5.

4.

Sportovní hry

1. roč.

Rajchlová

1

středa

14.00 - 14.45

5.

Sportovní hry

1. roč.

Gajdošová

1

středa

14.00 – 14.45

6.

Sportovní hry

III. BC

Vosáhlová

1

čtvrtek

14.00 -  15.00

7.

Florbal

3.-5. roč.

Kostílek

2

úterý

14-00 – 15-30

8.

Bruslení

1.-3. roč.

Koníčková

1

pátek

13.00 – 13.45

9.

Bruslení

1.-3. roč.

Vráželová

1

pátek

13.00 – 13.45

10.

Zumba

2.-3. roč.

Koníčková

1

pondělí

12.55-13-40

11.

Zumba

2.-3. roč.

Koníčková

1

úterý

5.

12.

Břišní a jiné tance

1.-5. roč.

Palmovská

1

úterý

14.45-15.45

13.

Omladinka

1. roč.

Uhříčková

1

čtvrtek

14.45-15.45

14.

Flétna

1.-2. roč.

Pagáčová

1

úterý

13.30-14.15

15.

Flétna

1.-2. roč.

Pagáčová

1

úterý

14.25-15.10

16.

Anglický jazyk

1. roč.

Palmovská

1

čtvrtek

6.

17.

Anglický jazyk

1. roč.

Šuláková

1

čtvrtek

13.45 – 14-30

18.

Anglický jazyk

II. A

Kahánková

1

čtvrtek

13.45-14.30

19.

Anglický jazyk

II. BC

Šuláková

1

pondělí

12.40-13.40

20.

Německý jazyk

2.-3. roč.

Koníčková

1

středa

12.55-13.40

21.

Dramatický kroužek

1. roč.

Gajdošová

1

čtvrtek

5.

22.

Výtvarný kroužek

3. roč. + VIII. C

Horáková

2

čtvrtek

14.00-15-30

23.

Vaření

2.-5. roč.

Hrušková

1

úterý

15.30-16.30

24.

Vaření

2.-5. roč.

Hrušková

1

středa

15.30-16.30


Fotbalový kroužek

1.-5. roč.

Perůtka

2

út, pá

13.00-14.00

2. stupeň


1.

Florbal

6.-9. roč.

Novák

5

po - pá

0.

2.

Kondiční posilování

8.-9. roč.

Chromý

1

úterý

13.45 – 14.45

3.

Kondiční posilování

8.-9. roč.

Chromý

1

pátek

13.45 – 14.45

4.

Německý jazyk

5.-6. roč.

Franková

1

středa

14.00-15.00

5.

Sborový zpěv

6.-9. roč.

Pekařová

1

středa

0.

6.

Příprava ke studiu - ČJ

IX. A

Pekařová

1

pátek

0.

7.

Příprava ke studiu - ČJ

IX. B

Pekařová

2

čtvrtek

7.-8.

8.

Příprava ke studiu - ČJ

IX. C

Tomaštíková

1

středa

7.

9.

Příprava ke studiu - M

IX. A

Chvojka

1

úterý

0.

10.

Příprava ke studiu - M

IX. B

Rybářová

1

čtvrtek

0.

11.

Příprava ke studiu -M

IX. C

Rybářová

1

středa

0.


Atletika dívky

6.-9. roč.

Horák

2x2

út,čt

7.-8.


Atletika chlapci

6.-9. roč.

Horák

2x2

st,pá

7.-8.


Kopaná

2006

Vojtíšek

3x2

po,út,čt

7.-8.


Kopaná

2005

Posolda

3x2

po,út,čt

7.-8.


Kopaná

2004

Machala

3x2

po,út,pá

7.-8.


Kopaná

2003

Blažko

3x2

po,út,čt

7.-8.


Hokej


Stavjaňa
Keramika

1.-5. roč.

DDM Šikula

1

pondělí

14.00-15.00


Veselá věda

2.-5. roč.

Indrová

1

čtvrtek

14.00-15.00


Veselá věda

2.-5. roč.

Indrová

1

čtvrtek

15.00-16.00