Hokus pokus

V hodině prvouky jsme dnes trochu kouzlili. Zjistili jsme, že svíčka hoří pouze za přítomnosti kyslíku. V momentě, kdy se kyslík pod sklenicí vyčerpá, svíčka zhasne. A navíc si k sobě sklenice přičerpá  vodu z talíře. Což nám ukázalo, kolik kyslíku bylo ve sklenici na počátku. Tento pokus si můžete vyzkoušet i doma, ale pouze pod dohledem dospělé osoby.

Poté jsme zkoumali půdu. Její složení, vůni i formu. Našli jsme v ní kousky kořínků, větviček, kamínky, ulitky, živé broučky, červíky. V půdě je prostě veselo. Někomu voněla, jinému ne. Ten, kdo měl půdu mokrou, si z ní vymodeloval nějaký předmět. Ale i suchá půda obsahovala trochu vody, což jsme zjistili po přiložení ubrousku.

No a jelikož je v půdě obsažen i vzduch, naplnil si každý svoji sklenici s půdou vodou a nyní budeme sledovat, kde ty vzduchové bublinky všude jsou:) Badatelům, zdar!