Projektové vyučování - učíme se v souvislostech

Ve čtvrtek 28.11.2013 proběhlo na naší škole tzv. projektové vyučování.

Žáci na prvním i druhém stupni si mohli zvolit témata, která byla vypsána učiteli školy.

Ve dvouhodinovém vyučování na prvním stupni a tříhodinovém na druhém stupni žáci tvořili například vánoční dekorace, zahráli si různé hry, dozvěděli se něco o pokrmech v Rakousku, probádali starověké Řecko, zjistili, jak fanoušci v Polsku svrhli komunismus apod.