Školní kolo dějepisné olympiády

Ve dnech 18. a 26. listopadu proběhlo školní kolo dějepisné olympiády.
Letošní téma znělo: Od Sáma k Moháči. Olympiády se zúčastnilo celkem 18 žáků a žákyň z osmých a devátých tříd.

Zvítězil Štěpán Kovaľ z 9. C třídy,
na 2. místě skončil Lukáš Zámečník z 9. A třídy
a 3. místo obsadil Filip Buráň z 9. C .

Vítězům blahopřejeme.