Třída IV. B

Aktivity ve třídě ke dni zdravého životního stylu

Spojená hodina AJ - obě skupiny si v rámci tématu lekce Food osvojily znalosti slovní zásoby z nabídky jídel, které si děti připravily.