icon

Základní informace

Naše škola poskytuje základní vzdělání v 1. - 9. ročníku.

Vytváříme pro naše žáky co nejlepší studijní a sportovní podmínky; vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, při němž se maximálně eliminuje rizikové chování dětí (drogy, šikana, kriminalita apod.), které je v současné době tolik ohrožuje.

Vedení školy:

Mgr. Milan Melichárek

Ředitel školy

Mgr. Yveta Opravilová

Zástupkyně ředitele

Mgr. Xenie Botková

Zástupkyně ředitele

Mgr. Petr Chvojka

Zástupce ředitele


Žáci mohou navštěvovat:

 • třídy s běžnou výukou od 1. ročníku
 • třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy = sportovní třídy (ST)
  • od 3. ročníku jedna ST, od 6. ročníku dvě ST
  • vhodné pro chlapce i dívky se zájmem o sport (úzká spolupráce školy zejména s oddíly kopané, ledního hokeje, lehké atletiky, florbalu, aerobiku, volejbalu, ale i jiných)

Budova školy, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, je rozdělena na dva učební bloky:

 • Budova A - navštěvují hlavně žáci 2. stupně. Jsou zde vybavené odborné učebny pro výuku hudební výchovy, výtvarné výchovy, fyziky, zeměpisu, přírodopisu, informatiky, dějepisu, českého jazyka a cizích jazyků.
 • Budova B - navštěvují hlavně žáci 1. stupně. Zde se nachází vybavené odborné učebny pro výuku informatiky, chemie, cizích jazyků, literární a hudební výchovy.

Co nabízíme?

Odborná veřejnost mluví o nejlépe umístěné škole v České republice z hlediska podmínek pro sportování a aktivity žáků.
Posuďte sami: k výuce využíváme aquapark s plaveckým bazénem, atletický, fotbalový a zimní stadion, sportovní halu s fitness centrem a šermířským sálem, dopravní dětské hřiště, areál s kurty na beach volejbal, volejbal, malou kopanou, tenis, basketbal.
To vše spolu se školní tělocvičnou, posilovnou, atriem a dětským hřištěm tvoří výjimečný sportovně rekreační komplex, který má škola k dispozici.

Co dále nabízíme?

 • Výuka je zajištěna odbornými pedagogy.
 • Máme školní družinu, školní jídelnu, školní klub, bufet, samostatné šatní skříňky pro každého žáka.
 • Cizí jazyk – angličtina (povinně od 3. ročníku, zájmově od 1. ročníku); další cizí jazyk od 7. ročníku.
 • Je zajištěna péče o žáky s poruchami učení.
 • Máme školního psychologa.
 • Pestrá nabídka zájmových kroužků.
 • Nabízíme výuku volitelných a nepovinných předmětů.
 • Od 1. ročníku v tělesné výchově učíme bruslení a plavání.
 • Pro žáky ve sportovních třídách:
 • 5 hodin tělesné výchovy týdně, zaměřených na všeobecnou sportovní přípravu s regenerací formou plavání 1 krát v každém týdnu.
  • možnost navštěvovat různé sportovní oddíly, které zajišťují následnou sportovní přípravu – 1. FC Slovácko,
  • AC Uherské Hradiště, HC Uherské Hradiště a jiné.
  • vše směřujeme k harmonickému rozvoji pohybových schopností a herních dovedností žáků.