icon

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Xenie Botková

výchovná poradkyně

Mgr. Pavla Vlčnovská

školní psycholožka

Mgr. Taťána Vráželová

metodička prevence pro 1. stupeň

Mgr. Vendula Vlachynská

metodička prevence pro 2. stupeň

Mgr. Yveta Opravilová

kariérová poradkyně

Mgr. Andrea Koníčková

speciální pedagožka