icon

Tělesná výchova a sport

Základní škola Sportovní v Uherském Hradišti – škola s třídami s rozšířenou výukou tělesné výchovy (sportovních tříd) – si získala v povědomí široké veřejnosti nezastupitelné místo v systému výchovy sportovně talentovaných dětí a mládeže.

Do sportovních tříd jsou vybírány děti se zájmem o sport a sportování a snahou školy je vytvořit co nejlepší studijní a sportovní podmínky. Tradice sportovních tříd, zkušenosti z organizace a řízení spolu s výhodnou polohou školy poskytují ideální možnosti sportovního růstu.

Ve sportovních třídách se vyučuje podle upravených učebních plánů, které nedovolují úlevu ve stěžejních vyučovacích předmětech, zato však obsahují 5 hodin ( ! ) tělesné výchovy týdně. V těchto pěti hodinách se o sportovní růst dětí starají aprobovaní učitelé tělesné výchovy. Samozřejmostí se stala i sportovní soustředění, jejichž náplní je intenzivní tréninková příprava ve zvoleném sportovním zaměření nebo mají všesportovní charakter.

Novinkou od školního roku 2008/2009 je založení 1. SK Uherské Hradiště, sportovního klubu, který funguje při škole a zastřešuje oddíl florbalu.

Sportovní příprava v hodinách je maximálně všestranná a opravdu pestrá.


Jaká sportoviště využíváme?

Aquapark s plaveckým bazénem, atletický stadion, zimní stadion, sportovní halu, vlastní tělocvičnu a posilovnu, sportoviště u školy s hřišti na volejbal, beach volejbal, malou kopanou, basketbal, házenou, florbal.

Jaké sporty učíme?

Atletiku, sportovní gymnastiku, volejbal, basketbal, házenou, korfbal, florbal, lední hokej, kopanou, softbal, lyžování, plavání, beach volejbal, vybíjenou, úpoly a další.