icon

Školní sportovní klub

Asociace školních sportovních klubů (AŠSK) je multisportovní sdružení, které iniciuje a podporuje pohybové a sportovní aktivity ve školních klubech v celé České republice.

Svým pojetím se zásadně odlišuje od výkonnostního a vrcholového sportu především tím, že akcentuje spontánní radost z přirozeného pohybu a z účasti na celé řadě sportovních aktivit. Činnost školního sportovního klubu na naší škole zajišťují učitelé, nejčastěji tělocvikáři.

ZŠ Sportovní byla první v okrese Uherské Hradiště, která založila školní sportovní klub pro své žáky. Nadstandardní podmínky pro sportování dětí na naší škole umožňují dětem sportovat, kdy se jim zachce a vybrat si z nabídky školy, která je pestrá a rozmanitá. Předmětová komise tělesné výchovy společně s metodickým sdružením 1. stupně zorganizuje nebo se zúčastní za školní rok více než 40 jednorázových i dlouhodobých sportovních akcí a soutěží.

Volný čas dětí je velmi cennou devízou, proto učitelé s vedením naší školy věnují mimořádnou pozornost smysluplnému využití tohoto času k pohybovým aktivitám, pravidelnému pohybu v symbióze s pořádáním dlouhodobých sportovních soutěží, lyžařských kurzů, soustředění a řady dalších.

Sportovní akce a soutěže 1. stupně:

 • McDonald's Cup - minifotbal
 • Atletická olympiáda - halová
 • Atletická olympiáda - venkovní
 • Štafetový pohár
 • Atletický pětiboj
 • Mikulášský florbalový turnaj
 • Florbalový turnaj ČEPS CUP
 • Školní liga miniházené
 • Vybíjená
 • Výběr do sportovních tříd - 3. ročník

Sportovní akce a soutěže 2. stupně:

 • Pohár rozhlasu - atletika
 • Coca Cola Cup - fotbal
 • Sportovní liga ZŠ - florbal
 • Sportovní liga ZŠ - minifotbal
 • Sportovní liga ZŠ - volejbal dívek
 • Přespolní běh
 • Halový fotbal
 • Florbalový turnaj dívek
 • Plavání
 • Výběr do sportovních tříd - 6. ročník