icon

Organizace školního roku

1. pololetí

01.09.2022 – 31.01.2023

2. pololetí

01.02.2023 – 30.06.2023

Podzimní prázdniny

26.10. a 27.10.2022

Vánoční prázdniny

23.12.2022 – 02.01.2023

Pololetní prázdniny

03.02.2023

Jarní prázdniny

13.02. – 19.02.2023

Velikonoční prázdniny

06.04.2023

Hlavní prázdniny

01.07. - 31.08.2023


Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne 01.09.2022.

Zápis do 1. tříd proběhne v dubnu 2023 podle Vyhlášky MŠMT č. 291/91 Sb. a bude koordinován s ostatními školami ve městě.

Rodičovské schůzky

Informace rodičům o prospěchu jejich dítěte v daných vyučovacích předmětech podají vyučující jednotlivých předmětů kdykoliv po předchozím požádání - osobně (nutno předem dojednat termín), telefonicky nebo elektronicky.

Navíc vždy poslední pondělí v měsíci je možnost konzultace s vyučujícími, a to v čase mezi 14:00 hodin a 15:30 hodin.

Rodičovské schůzky proběhnou v následujících termínech:

06.09.2022

1. rodičovská schůzka – informativní

15.11.2022

2. rodičovská schůzka + konzultace s vyučujícími

18.04.2023

3. rodičovská schůzka + konzultace s vyučujícími

06.06.2023

4. konzultace s vyučujícími

Ve výše uvedených dnech je čas stanoven takto:
Rodičovské schůzky na 1. stupni začínají v 15:30 hodin, na 2. stupni v 16:00 hodin.
Individuální konzultace s vyučujícími jsou od 15:00 hodin do 17:00 hodin (v době mimo rodičovské schůzky).

Informace rodičům o přijímacím řízení na střední školy