icon

Organizace školního roku

1. pololetí

01.09.2023 – 31.01.2024

2. pololetí

01.02.2024 – 28.06.2024

Podzimní prázdniny

26.10. a 27.10.2023

Vánoční prázdniny

23.12.2023 – 02.01.2024

Pololetní prázdniny

02.02.2024

Jarní prázdniny

19.02. – 25.02.2024

Velikonoční prázdniny

28.03.2024

Hlavní prázdniny

29.06. - 01.09.2024


Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne 04.09.2023.

Zápis do 1. tříd proběhne 04.04 a 05.04.2024 podle Vyhlášky MŠMT č. 291/91 Sb. a bude koordinován s ostatními školami ve městě.

Rodičovské schůzky

Informace rodičům o prospěchu jejich dítěte v daných vyučovacích předmětech podají vyučující jednotlivých předmětů kdykoliv po předchozím požádání - osobně (nutno předem dojednat termín), telefonicky nebo elektronicky.

Navíc vždy poslední pondělí v měsíci je možnost konzultace s vyučujícími, a to v čase mezi 14:00 hodin a 15:30 hodin.

Rodičovské schůzky proběhnou v následujících termínech:

07.09.2023

1. rodičovská schůzka – informativní

14.11.2023

2. rodičovská schůzka + konzultace s vyučujícími

18.04.2024

3. rodičovská schůzka + konzultace s vyučujícími

04.06.2024

4. konzultace s vyučujícími

Ve výše uvedených dnech je čas stanoven takto:
Rodičovské schůzky na 1. stupni začínají v 15:30 hodin, na 2. stupni v 16:00 hodin.
Individuální konzultace s vyučujícími jsou od 14:30 hodin do 16:30 hodin (v době mimo rodičovské schůzky).

Informace rodičům o přijímacím řízení na střední školy