Školní jídelna

Návod, jak si objednat stravu ve školní jídelně přes internet 

Přihlášení, jídelníček, platby atd.


Kontakt

Waltherová Janavedoucí školní jídelny572 552 527605 203 057jidelna@zsuhsportovni.cz

Úřední hodiny (pro případ osobního kontaktu, popřípadě telefonátu):
07:30 - 08:00 hodin nebo 12:30 - 14:30 hodin

Základní informace

Přihlášení zájemci si mohou obědy od 15.03.2021 vyzvednout v jídelně v čase od 11:00 do 12:30 hodin.

Přihlásit se ke stravování může každý žák školy prostřednictvím Smlouvy o školním stravování, kterou obdrží v kanceláři školní jídelny. Ke stravování je možné se přihlásit i v průběhu roku.

Školní jídelna na naší škole má kapacitu 100 míst. Denně se vaří průměrně 550 obědů. Od pondělí do čtvrtka si mohou strávníci vybírat ze dvou jídel, v pátek se vaří jedno jídlo s možností volby ze dvou příloh.

Strávníci si vyzvedávají obědy pomocí čipů. Odhlášení a přihlášení stravy je možné buď přiložením čipu k terminálu, který je umístěn v prostoru školní jídelny, nebo přes internet nebo pomocí SMS (návod uveden výše v dokumentu Jak objednat stravu.pdf).

Placení stravného probíhá bezhotovostně převodem z účtu dopředu (zálohově) na příští měsíc s následným doúčtováním v další zálohové platbě na další měsíc. Nedoplatky za stravné se mohou platit i hotovostně v kanceláři školní jídelny.

Stravovací čipy

Čip, který si strávník zakoupí, má cenu 115,- Kč. Strávník složí na zakoupení čipu zálohu v jeho plné výši. Tento čip platí po celou dobu školní docházky, tj. od 1. třídy až do 9. třídy. V 9. třídě žák čip odevzdá ve školní jídelně nebo kanceláři školy, záloha mu bude vrácena v plné výši. Upozorňujeme však, že čipy musí být plně funkční a nepoškozené!

V případě ztráty nebo mechanického poškození si strávník musí zakoupit čip nový. Strávníci, kteří zapomněli čip, se musí před vyzvednutím oběda hlásit v kanceláři školní jídelny, kde jim bude vydána náhradní stravenka. Toto opatření jsme zavedli z toho důvodu, aby každý strávník dostal skutečně oběd, který má přihlášen.

Cena obědů

Podle vyhlášky č. 107/2005  musela také naše školní jídelna změnit výživové normy pro školní stravování a odpovídající věkové skupiny strávníků. Do věkových skupin jsou zařazováni strávníci na dobu školního roku, tj. od 01.09. do 31.08., a to podle věku, kterého v daném školním roce dosahnou.

Od 01.01.2015 jsou v naší školní jídelně ceny obědů pro jednotlivé věkové skupiny následující:

7 – 10 let (1. – 4. třída) ........ 26,- Kč

11 – 14 let ( 5. – 8. třída) ..... 28,- Kč

15 a více let (9. třída) ........... 30,- Kč

Nepřítomnost strávníka

Obědy lze odhlásit denně do 07:30 hodin u vedoucí školní jídelny: přes internet,  e-mailem: jidelna@zsuhsportovni.cz, telefonicky na čísle 572 552 527, formou SMS na mobil 605 203 057 nebo osobně.

Podle vyhlášky č. 107/2005 má strávník při nemoci nebo jiné dlouhodobé nepřítomnosti právo na stravu pouze první den, kdy je možné oběd odebrat i v jídlonosiči. Na další dny musí být obědy řádně odhlášeny.

V případě, že si strávník oběd neodhlásí, cena oběda se zvýší o režijní náklady, které činí 22,- Kč.

Jídelníček

Jídelníček je sestavován vedoucí školní jídelny a vedoucí kuchařkou na jeden měsíc dopředu. Strávníci mají dostatek času si jídelníček pročíst na webových stránkách (na následujících 14 dní) nebo na nástěnce ve školní jídelně nebo na terminálu (na celý aktuální měsíc). Upozorňujeme, že všichni přihlášení strávníci mají automaticky zadán oběd, který je v jídelním lístku uveden pod číslem 1.

Při výběru jídel je kladen důraz na doporučenou pestrost pokrmů a spotřební koš, tzn. preferují se zeleninové a luštěninové polévky, drůbeží maso, ryby, brambory, těstoviny, zeleninové saláty a ovoce.

Všechny zaměstnankyně školní jídelny se snaží, aby dětem ve škole chutnalo, byly spokojené a ve školní jídelně se cítily příjemně. Zároveň však ve škole dbáme na to, aby strávníci neplýtvali jídlem a v prostorách školní jídelny se chovali slušně.

Kolektiv pracovnic školní jídelnyJana Waltherovávedoucí školní jídelny

Marcela Maráškovávedoucí kuchařka

Štěpánka Bachanovákuchařka

Alena Nečasovákuchařka

Jana Pfefferovákuchařka

Bohumila Remešovákuchařka

Ladislava Vaculkovákuchařka

Ludmila Tomáštíkovákuchařka