icon

Nesportovní třídy

Přestup žáka do třídy s běžnou výukou (1. - 9. ročník)

Do naší školy lze na základě žádosti zákonných zástupců dítěte přestoupit kdykoliv během základního vzdělávání.
K žádosti o přestup prosím přiložte kopii posledního vysvědčení (za poslední pololetí před přestupem) a kopii dokumentů informujících o případném výskytu zdravotního, výchovného, prospěchového nebo jiného problému dítěte (zejména poruch učení).