icon

Školská rada

Složení školské rady Základní školy, Uherské Hradiště, Sportovní 777,
příspěvková organizace na období od 12.07.2021 do 11.07.2024.

Za zákonné zástupce nezletilých žáků (rodiče):
Barbora Procházková
Mgr. Markéta Růžičková
Ing. Petr Taft (místopředseda)

Za pedagogické pracovníky školy:
Mgr. Xenie Botková
Mgr. Petr Chvojka (předseda)
Mgr. Yveta Opravilová

Za zřizovatele:
Vladimíra Běhávková
PhDr. Ivo Frolec
Jitka Lopatová