icon

Spolupráce se sportovními kluby

Atletika

Atletické sportovní třídy mají na naší škole největší tradici. Pod vedením učitelů tělesné výchovy žáci absolvují v 5 hodinách tělesné výchovy týdně všeobecnou sportovní přípravu, na kterou navazují tréninkovým procesem pod vedením svých bývalých úspěšných atletů.

Dívky a chlapci trénují 2-3x týdně na atletickém stadionu, v zimě využívají sportovní halu. Školu reprezentují v soutěžích pořádaných Asociací školních sportovních klubů (AŠSK) a také závodí za atletický oddíl Slovácká Slavia Uherské Hradiště.

Přípravu žákům zpestřují soustředění v průběhu každého školního roku, která oddíl organizuje ve spolupráci se školou, např. lyžařský zájezd s výukou běžeckého a sjezdového lyžování.

Vedoucí trenér atletických sportovních tříd Mgr. Jan Horák je zároveň učitelem ve škole, což zajišťuje úzkou propojenost mezi školou a oddílem.

Fotbal

Již od 3. ročníku jsou do sportovních tříd vybíráni na kopanou talentovaní chlapci i dívky z Uherského Hradiště a širokého okolí. Učitelé tělesné výchovy v 5 hodinách TV za týden úzce spolupracují s fotbalovými trenéry a pomáhají připravovat mladé hráče především rozvojem pohybových schopností – rychlosti, síly, obratnosti a vytrvalosti. Jako nástroje jim slouží všechna známá i méně známá sportovní odvětví, a také vlastní nebo školou pronajaté prostory a bohatý výběr školních pomůcek.

Fotbalová příprava navazuje v rozsahu 3 – 4 tréninkových jednotek týdně. Je záležitostí oddílu 1. FC Slovácko a školní rozvrh je uzpůsoben tak, aby byla vždy zahájena nejpozději ve 14:00 hodin. Žáci jsou také uvolňováni na jedno soustředění v průběhu školního roku. Učitelem v naší škole a zároveň trenérem 1. FC Slovácko je Mgr. Petr Chvojka.  

Pod hlavičkou oddílu 1. FC Slovácko hrají chlapci nejvyšší žákovské soutěže.

Florbal

Ve škole je kroužek florbalu, který se snaží pokrýt poptávku po tomto atraktivním sportu na všech věkových úrovních.
Mladší i starší žáci reprezentují naši školu v populární Žákovské lize florbalu (ŽALIFLO) pro školy okresu Uherské Hradiště. Pravidelně se také účastní různých florbalových turnajů pořádaných AŠSK.

Všechny kategorie - starší žáci, mladší žáci, dívky, žáci 1. stupně - trénují v tělocničně ZŠ Sportovní pod vedením našich učitelů Mgr. Jiřího Nováka a Mgr. Michala Kostílka.

Lední hokej

Chlapci se zaměřením na lední hokej reprezentují školu, město a oddíl pod hlavičkou HC Uherské Hradiště.

O všestrannou pohybovou přípravu se starají v pěti hodinách tělesné výchovy týdně učitelé tělesné výchovy, kteří se zaměřují především na míčové hry, gymnastiku, atletiku, ale také regeneraci formou plavání. Tréninkový proces je záležitostí oddílu. Pod vedením profesionálního trenéra – vedoucího hokejových sportovních tříd pracují zkušení trenéři, často ještě aktivní hráči HC. Mladí hokejisté navazují na přípravu v tělesné výchově 4x týdně tréninkem na ledě.

Pod hlavičkou HC hrají mladí hokejisté i žákovské soutěže.