icon

Sportovní třídy

Přestup žáka do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy = sportovní třídy (3. – 9. ročník)

Do těchto tříd lze přestoupit zpravidla na základě absolvování "výběru" zájemců o sportovní zaměření. Bližší informace k výběrům jsou uvedeny níže.
K žádosti o přestup prosím přiložte kopii posledního vysvědčení (za poslední pololetí před přestupem) a kopii dokumentů informujících o případném výskytu zdravotního, výchovného, prospěchového nebo jiného problému dítěte (zejména poruch učení).

Výběr žáků do tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy

Nabídku školy navštěvovat třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy mohou využít všechny děti od 1. do 9. ročníku, které již aktivně sportují nebo které chtějí začít více sportovat. Tyto tzv. sportovní třídy mohou navštěvovat chlapci i dívky - samozřejmě i z nespádových obvodů školy, pokud to kapacita třídy dovolí.

Obsahem výuky tělesné výchovy je všestranná pohybová příprava. Škola přitom využívá všechna sportoviště, kterými je díky své unikátní poloze obklopena.

Rozšířená výuka tělesné výchovy v 1. a 2. ročníku znamená navíc ke dvěma hodinám běžné tělesné výchovy také výuku plavání formou nepovinného předmětu. Od 3. do 9. ročníku pak rozšířená výuka tělesné výchovy znamená pět hodin tělesné výchovy týdně, přičemž hodina plavání každý týden zůstává.
Vzdělávání v naší škole navíc obsahuje dostatečně širokou nabídku různě zaměřených zájmových kroužků.
V rámci kvalitního fungování sportovních tříd spolupracuje škola s oddíly, např. 1. FC Slovácko, HC Uh. Hradiště, AC Uh. Hradiště a dalšími.

Pro děti, které chtějí více sportovat již na 1. stupni, zřizuje škola již od 3. ročníku jednu třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy (sportovní třídu). Zájemci se musí zúčastnit „výběru“ do této sportovní třídy.
Pro děti na 2. stupni pak škola nabízí otevření další třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (druhé sportovní), a to od 6. ročníku. Všichni zájemci o tyto sportovní třídy v 6. ročníku - z jiných škol i navštěvující ZŠ UH Sportovní - se musí zúčastnit „výběru".

Na výběrech absolvují děti pod dohledem učitelů tělesné výchovy jednoduché testové baterie, které prověří jejich všeobecné pohybové předpoklady, které jsou nutné pro přijetí do sportovních tříd.
Pokud je to možné, je lepší (a škola k tomu bude při přijímání do sportovní třídy přihlížet) ještě před výběrem doručit do školy Žádost o přijetí do sportovní třídy. Obecně však platí, že na níže uvedené termíny "výběrů" se zájemci mohou dostavit přímo na daný čas (tedy bez předchozího oznámení škole).
O přijetí či nepřijetí žáka do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy budou rodiče vyrozuměni zveřejněním na webových stránkách školy. Termín vyrozumění je závislý na datu "výběru", nejpozději však do 15. května daného školního roku.

Termíny a obsah výběrů do tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy:

1. Výběr do 3. ročníku (tedy pro současné "druháky") a ostatních ročníků 1. stupně:

Proběhne v tělocvičně školy.

Termín: 16.04.2024, 15:30-17:00, prezence od 15:00

Vzít s sebou: vhodné sportovní oblečení a obuv.

Disciplíny: skok z místa, člunkový běh, obratnostní dráha a vytrvalostní běh.


2. Výběr do 6. ročníku (tedy pro současné "páťáky") a ostatních ročníků 2. stupně:

Proběhne na atletickém stadionu.

Termín pro žáky ZŠ Sportovní: 23.04.2024, 08:00-10:00

Termín pro žáky z jiných škol: 23.04.2024, 15:30-17:00, prezence od 15:00

Vzít s sebou: vhodné sportovní oblečení a obuv.

Disciplíny: běh 60 m, skok z místa, gymnastika (kotoul vpřed a vzad), basketbal (dribling, hra) a běh 600 m.


Důležitá upozornění:

Možná změna termínu a pravidel v souvislosti s aktuální situací.

V případě zájmu nastoupit do sportovních tříd co nejdříve během aktuálního školního roku je možné podat žádost o přestup kdykoliv během školního roku. „Výběr“ v takovém případě proběhne individuálně.