třída I. B
Plavání


Každý týden chodíme do plavání. Podívejte se jak nám to už krásně jde.

Den s psycholožkou

​Dne 11.10. proběhl v naší třídě den se školní psycholožkou. V dopolední části děti hrály různé kolektivní zábavné hry,  a také si ve dvojicích vytvořily svůj domeček.Na odpolední část mezi nás přišli rodiče, kteří pro nás vytvořili překážkovou dráhu. Nakonec jsme společně vytvořili obrázek s námětem "PRALES", který jsme si na památku vyzdobili ve třídě.


Projekt ovoce a zelenina


Dne 17.-18.10. proběhl y v naší třídě projektové dny OVOCE A ZELENINA.

Toto téma provázelo děti během dvou dnů.V matematice jsme sčítali jablka a hrušky, porovnávali počet kousků ovoce, porovnávali větší, menší hromádky,…

V českém jazyce jsme rozkládali na slabiky nejrůznější ovoce a zeleninu, tvořili věty s nimi, hádali, co si myslíme,…V prvouce jsme třídili na ovoce a zeleninu, poznávali dle chutě a vůně netradičních plodů, povídali jsme si, kde se určitý druh vyskytuje, jaké potřebují podmínky pro svůj růst a také co je více či méně zdravé.Nakonec , a to děti nejvíce bavilo, byla ochutnávka .Jeden den jsme ochutnávali ovoce, druhý zeleninu. A pak, že to děti nemají rády a nechtějí to jíst :-).Divadélko s kašpárkem


V říjnu jsme všechny první třídy navštívily loutkové divadélko. Nejen učitelé, ale i děti obdivovaly nádherné ručně malované dřevěné loutky. Některé z nich měly přes 100 let. 

Divadelní představení

Dne 4.listopadu jsme navštívili v kině Hvězda divadelní představení "Pipi dlouhá punčocha" v podání Hoffmanova divadla. 


Naše třída

Den Slabikáře

Dne 7.11. jsme slavnostně předávali dětem Slabikáře. Mezi nás do třídy přišel pan ředitel a žačky z deváté třídy a společně jim popřáli a předali Slabikáře a ručně vyrobené záložky na památku.


Bruslení

Od října chodíme každých čtrnáct dní bruslit na zimní stadion.Podívejte se jak už nám to pěkně jde.


Výchovný koncert

Dne 14.11. jsme byli u nás v tělocvičně na výchovném koncertu s názvem "Hudbou proti drogám". Dva šikovní muzikanti nám zahráli spoustu známých dětských i populárních písniček a také jsme si povídali o tom co bychom měli a neměli dělat, že kouření škodí zdraví,...Nakonec jsme si všichni společně zatancovali.Podívejte se jak se nám to líbilo.


Barevné dny

Od 24. do 26. listopadu proběhl na naší škole tzv. barevný týden. Stejně jako minulý rok, tak i ten letošní byl ve znamení tří barev, tentokráte černé, modré a netradiční růžové. Žáci, ale i učitelé opět byli bodováni.


Advent

Dne 3.12. přišla mezi nás paní z centra Trnka, aby dětem povykládala o adventu.Pak jsme si společně vyrobili svíčku a přáníčko.Podívejte se jak se nám to pěkně povedlo.

Mikuláš

A jsou tu Vánoce

Celá třída 1.B Vám všem přeje poklidné Vánoce.


Máme tu rok 2015

Už jsou to čtyři měsíce, co jsme zasedli do školních laviček. Během té doby jsme se už toho hodně naučili. Poznáme 20 písmenek, slabikování máme v malíčku, již čteme a skládáme celá slova a v matematice umíme sčítat a odčítat do 10.Určitě se toho ještě spoustu naučíme v novém roce.​

Školky u nás ve třídě

Každoročně navštěvují naši školu okolní školky,které se jdou podívat do prvních tříd. Za námi přišli kamarádi z Míkovic, ze školky Pod Svahy a z  MŠ Na Rybníku. Po dlouhé době jsme viděli naše paní učitelky a kamarády,kteří se přišli podívat, co všechno jsme se už naučili.Strávili mezi námi jednu vyučovací hodinu.Ukázali jsme jim jak už nám jde čtení, psaní a počítání. Nakonec si v lavicích namalovali obrázek, za který dostali svou první jedničku a dáreček.


Relaxační týden 


Poslední lednový týden proběhl v naší škole relaxační týden, během kterého jsme si užili spoustu legrace.V pondělí a v úterý  přišly mezi nás kamarádky z V.B, které nás naučily nové písmenko Š, zopakovali jsme si matematiku a společně si zahráli spoustu her. Také jejich spolužáci pro nás nachystali hodinu tělocviku, kde jsme si pořádně zařádili. V úterý přišli za námi zase žáci ze 7.C, aby nám řekli něco zajímavého o zdravé výživě. Ke konci hodiny jsme také ochutnávali a rozeznávali zdravé a nezdravé věci.

A také ve Smajlíkově se nám moc líbilo.Hádejte co bylo na vysvědčení??? No přece samé jedničky!


Recitační soutěž

Poslední lednový den proběhlo školní kolo recitační soutěže, které se zúčastnilo 20 vybraných dětí ze všech tří prvních tříd. Porota složená z paní učitelek to opravdu neměla lehké. Nakonec to dopadlo takto:

1. Markéta Polanská 1.A

2. Jonáš Janoušek 1.B

3. Karolína Suchánková 1.C

VŠEM MOC GRATULUJEME!

[doplňte nadpis]

V lednu byla ve škole vyhlášená soutěž "Postavíme sněhuláka", které se mohly zúčastnit všechny děti 1.stupně. Úkolem bylo vyrobit, popř. nakreslit originálního sněhuláka. Z naší třídy se zúčastnilo 8 dětí a Filip Šupka se se svým sněhuláčkem dostal mezi dvacet nejlepších. Podívejte se, jak se nám i dětem z jiných tříd sněhuláci povedli.

Soubor ke stažení: není dostupný

Učení nás baví

Myslíte si, že je v matematice nuda?

S počítačem je to taky zábava

Oslavenec Alex

Filmové představení a dílničky

Dne 25.2. jsme se zapojili do projektu pořádaného městem Uherské Hradiště s názvem "Den pro rodinu". Díky němu jsme měli možnost zadarmo navštívit film RIO 2. Po film.představení jsme ve vestibulu strávili ještě asi hodinku a vyrobili jsme si drobné dárečky pro maminky.

Atletický pětiboj

Dne 27.2. se konal atletický pětiboj prvních tříd. Děti závodily v pěti atletických disciplínách (překážkový běh, člunkový běh, hod oštěpem, skok z místa a hod na cíl). Nakonec byli vyhodnoceni tři nejlepší chlapci a tři dívky. Z naší třídy se do této šestice probojoval Filip Šupka, který obsadil nádherné 1.místo.Více fotek najdete na hlavní stránce školy.

Karneval na ledě


         Letošní tradiční loučení s ledem na zimním stadionu proběhlo v pátek 27. března a spousta originálních masek svědčila o tom, že přípravu děti a jejich rodiče opravdu nepodcenili. Během karnevalu si děti měly možnost vyzkoušet své bruslařské  dovednosti na šesti stanovištích, které pro ně připravili spolužáci z 5. A třídy. V závěru dovádění na ledě si 25 nejzajímavějších masek odneslo z ledu diplomy a drobné dárky. Velká pochvala však patří všem zúčastněným dětem a poděkování rodičům a příbuzným, kteří vytvořili početnou diváckou kulisu na vydařené akci.

Soubor ke stažení: není dostupný

Týden zdravého životního stylu 20.-24.4.


V pondělí za námi do školy přijel Mrkvák z Ovocentra se svým kamarádem a naučili nás spoustu nových věcí. Dozvěděli jsme se všechno o zelenině, ovoci. Nakonec jsme si zasoutěžili a někteří z nás dostali i krásné a zdravé ceny. Další hodinu jsme se šli projít do přírody.

Úterý se neslo ve sportovním duchu. Na atletickém stadionu nám žáci 9.C připravili "Hry bez hranic".

Celou středu jsme věnovali zoubkům. Výukovým programem nás provázel Hurvínek, ukázal nám jak si čistit zoubky. Po krátkém testíku jsme všichni za odměnu dostali taštičku plnou dárečků. Následovala pohádka "Byl jednou jeden život, kde jsme viděli jak nám cukry mohou poškodit naše zoubky. Nakonec jsme jeden takový zoubek nakreslili, vystřihli a nalepili.

Ve čtvrtek jsme navštívili zubní odinaci MuDr.Maříkové, která nám popovídala něco o potřebné hygieně, ukázala vhodné a nevhodné kartáčky, předvedla jak správně čistit zoubky a vyzkoušela nás, jestli jsme se ve středu dávali pozor. Ještě jednou mooooc děkujeme za poučnou exkurzi.

V druhé části dopoledne jsme vyrazili na KK na scénické zpracování klasického baletu "Špalíček".Učinkovalo zde kolem 140 dětí z Hradišťánku a ZUŠ.Na jevišti jsme také mohli vidět Anetku a další kamarády z vedlejších tříd.

Páteční Den Země v Kovosteelu

Den matek

Dne 5.5. se v tělocvičně konala akademie ke Dni matek. S dětmi jsme nacvičili krátké taneční číslo s názvem "Buchet je spousta". Touto cestou bych chtěla moc poděkovat paní Krejčiříkové za ušití úžasných čepiček pro kuchtíky a paní Bujákové za upečení buchet.Zbytek fotek z celé akademie najdete na hlavních stránkách školy.


Školní výlet

Dne 5.6. jsme všechny první třídy vyrazily na náš první školní výlet na ranč do Kostelan. Po příjezdu si nás a školu z Hluku indián rozdělil do čtyř barevných týmů. Byla nám přidělena průvodkyně Janička, která s námi absolvovala všechny disciplíny a provázela nás během celého dne. Jako první jsme se podívali na stáje a výběhy pro koníky, následovala ukázka cvičení vesternového koně a před obědem jsme absolvovali 4 stanoviště, na kterých jsme se dověděli spoustu zajímavých věcí, také jsme si zkusili střílet z luku, házet sekyrkou, chytat dřevěného koně do lasa či jezdit na opravdovém koni. Po vykoupení místního obchůdku se suvenýrama nás čekalo divadelní představení (přestřelka, vyloupení banky, indiánský obřad,.), které bylo úžasné a moc se všem líbilo. 

Den se zvířátky

V pondělí 22.6. jsme měli ve třídě "chlupaté" kamarády.

Ocenění sběru

Z naší třídy se do sběru zapojili tito žáci: Terča, Tom G., Saša, Jonáš, Tom D., Matěj, Filip, Aneta. Všem dětem i rodičům děkujeme a doufáme, že budete sbírat nadále. V celoškolním umístění jsme skončili na krásném 3.místě z celé školy, s nasbíranými 4 430Kg. Naše nejlepší sběračka Terezka Lučná nasbírala 2 586Kg.Jako ocenění děti dostaly dort a meloun.Podívejte se jak jim to chutnalo :-)))

Branný den