Školní družina


Školní družina tvoří základní článek zajištění výchovy mimo vyučování. Má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků. Plní funkci výchovně vzdělávací a částečně funkci sociální.Ve školním roce 2020/2021 je otevřeno 6 oddělení školní družiny.
Mimo prostor školní družiny mohou žáci využívat tělocvičnu, zrekonstruované dětské hřiště (níže na fotkách), dopravní hřiště, nedaleký park a přilehlá sportoviště města.
Školní družinu navštěvují žáci 1. stupně.Provoz školní družiny : 06:15 – 08:00,   11:30 – 16:30

Telefon :
+420 572 552 944,
+420 776 797 158

email : druzina@zsuhsportovni.cz

Personální obsazení:

Dagmar Ohnoutková – vedoucí vychovatelka

Ivana Habartová – vychovatelka

Markéta Varmužová, Mgr. – vychovatelka

Miroslava Matoušková – vychovatelka

Monika Bieliková, Bc. – vychovatelka

Veronika Zlámalová – vychovatelka


Novinky a akce školní družiny
ŠD - zimní tvoření

před 1 měsícem, 2.2.2021

Číst celý článek


ŠD - ZAČÍNÁ ADVENT

před 3 měsíci, 2.12.2020

Číst celý článek

ŠD - DEN STROMŮ

před 3 měsíci, 23.11.2020

V měsíci říjnu se i přes nepříznivou situaci 2.C ve školní družině zúčastnila soutěže

Číst celý článek


ŠD - MALOVÁNÍM NA CHODNÍKU

před 6 měsíci, 11.9.2020

ZAHAJUJEME NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

Číst celý článek

Projekt ZOO - Poznáváme zvířata celého světa