icon

Družina

Školní družina tvoří základní článek zajištění výchovy mimo vyučování. Má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků. Plní funkci výchovně vzdělávací a částečně funkci sociální.

Ve školním roce 2023/2024 je otevřeno 5 oddělení školní družiny.
Mimo prostor školní družiny mohou žáci využívat tělocvičnu, zrekonstruované dětské hřiště (níže na fotkách), dopravní hřiště, nedaleký park a přilehlá sportoviště města.
Školní družinu navštěvují žáci 1. stupně.


Provoz školní družiny:

06:15 – 08:00,   11:30 – 17:00

Telefon:

+420 572 552 944,
+420 776 797 158

E-mail:

ohnoutkova@zsuhsportovni.cz

Personální obsazení:

Ohnoutková Dagmar – vedoucí vychovatelka

Bieliková Monika, Bc. – vychovatelka

Habartová Ivana – vychovatelka

Jagošová Eva, Bc. – vychovatelka

Matoušková Miroslava – vychovatelka


Pohádkové divadlo
19. března 2024

Pohádkové divadlo

Pexesový král
18. března 2024

Pexesový král

Soutěživé odpoledne
13. března 2024

Soutěživé odpoledne

Tulipánový měsíc
11. března 2024

Tulipánový měsíc

Dílničky
22. prosince 2023

Dílničky

Kouzelník
12. prosince 2023

Kouzelník

Podzim
8. listopadu 2023

Podzim

Loutkové divadlo
8. listopadu 2023

Loutkové divadlo