Aktuálně

AKTUÁLNĚ – SOUTĚŽ VE SBĚRU!

Na naší škole stále probíhá soutěž jednotlivců a tříd ve sběru druhotných surovin /papír, elektromateriál, železo/. Doposud jste přivezli do Sběrných surovin 20 tun a za to vám patří obrovské poděkování. Nejvíce se do soutěže zapojují děti z 1. stupně. Chceme dát příležitost všem žákům naší školy přispět k této naší celoroční sběrové aktivitě v měsíci dubnu v rámci kampaně „Ukliďme si Česko“.
Ve dnech 20. a 21. dubna budou na dopravním hřišti u naší školy přistaveny kontejnery na papír. Všichni žáci, kteří jste se doposud nezapojili do sběrové soutěže, shromažďujte doma tiskoviny /noviny, časopisy, letáky, …/ a přineste v těchto dnech aspoň 5 kg do školy v době od 7:15 do 8:30 hodin.
Nenoste, prosím, kartony a obalový materiál, ten vozte přímo do Sběrných surovin.
Výkupní cena papíru pro školy je nyní velmi příznivá – až 2,20/kg.
Přispějete? Děkujeme.

Mgr. Alena Kahánková