Třída V. C

Atletický pětiboj.

Výherkyní za třetí ročníky byla za žákyně Jůlie Krajčová. Blahopřejeme !!!