Aktuálně

Barevný týden

Týden před Vánoci se na naší škole uskutečnil „Barevný týden“ pořádaný Žákovským parlamentem. Žáci celé školy přišli do školy v oblečení konkrétní barvy, která byla předem určena. V pondělí se začalo bílou, následovala modrá, žlutá, zelená a pátek byl zakončen červenou. Vítězem se stala třída 6. A a první místo z mladších žáků získala třída 3. C. Vítězům blahopřejeme!

Velké poděkování patří také žákům 9. ročníků, kteří akci připravili a organizovali.