Třída VII. A

Beseda o J. A. Komenském

Dnešní beseda o učiteli národů J. A. Komenském od pana Pakosty byla velmi poutavá a zábavná. Přesně dle Komensnkého motta: ŠKOLA HROU. Dozvěděli jsme se další střípky z jeho pestrtého života a tím si tuto historickou část vlastivědy pěkně zakončili. Musím děti velmi pochválit, protože byly bystré a pohotově odpovídaly na všechny otázky. Pochváleny byly také od samotného pana přednášejícího Pakosty. Tak snad nás bude i nadále škola bavit a načerpáme z ní co nejvíce informací do budoucího života.