Třída VII. B

Beseda v Knihovně BBB

Dnes všechno anglicky

Zajímavá beseda o Španělsku a Turecku, autorech dětských knih a filmů proběhla dnes v Knihovně BBB. Byli jsme poctěni pozvánkou jako jedna ze dvou škol v Uherském Hradišti. O kultuře obou zemí nám přednášely rodilé studentky, seznámili jsme se s památkami, hlavními městy i národními specialitami. Jako zajímavost musíme zmínit to, že v knihovně nebyla ani jedna kniha od tureckého autora. V závěru jsme si zasoutěžili a kdo chtěl, mohl roztočit kolo štěstí a po správném zodpovězení zadané otázky dostal malou odměnu.