Třída II. B

Bezpečně do školy i ze školy

Beseda s policistou

Pro všechny nové prvňáčky pořádáme besedu s panem policistou, abychom si zopakovali, zda dodržujeme všechna pravidla silničního provozu a abychom vždy přišli bezpečně do školy i ze školy. I letos jsme si prošli základní dopravní značky a pravidla. Trochu si pleteme pravou a levou stranu, ale praktické přecházení silnice jsme zvládli na výbornou. Mezi drobnými kapkami deště jsme dokázali, že do školy už patříme.