Třída VI. A

Blahopřejeme!

Angličtina nám jde! Diplom v soutěži WocaBee obdrželi