Třída II. A

Branný den

Přiblížil se konec školního roku a s ním i každoroční branný den. Děti navštěvovaly různá stanoviště v areálu školy i v parku. Na některých stanovištích se dozvěděly, jak se bezpečně chovat u vody i na výletě, co dělat při nečekané mimořádné události, jak pomoci raněnému kamarádovi, nebo co si zabalit do evakuačního zavazadla. Jinde si zase zasoutěžily, zopakovaly si, jak si správně čistit zuby, nebo si vyzkoušely chůzi poslepu. Program byl pestrý a počasí aprílové. Věříme, že získané zkušenosti si všichni zapamatovali a bude-li třeba, využijí je.