Třída I. A

Branný den

24. června jsme poprvé zažili den s názvem Ochrana člověka za mimořádných událostí. Navštívili jsme různá stanoviště. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací týkající se mimořádných událostí. Připomenuli jsme si, co dělat v těchto situacích, jaká jsou důležitá telefonní čísla, jak mluvit s dispečerem. Víme také, jak se chovat u vody. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je chvíli nevidět a dokázat se pohybovat v prostoru. Na dopravním hřišti jsme si zopakovali, jak se chovat jako chodec a cyklista. Byl to pestrý den.]