Aktuálně

Branný den na 1. stupni

Přiblížil se konec školního roku a s ním i každoroční branný den.

Děti navštěvovaly různá stanoviště v areálu školy i v parku. Na některých stanovištích se dozvěděly, jak se bezpečně chovat u vody i na výletě, co dělat při nečekané mimořádné události, jak pomoci raněnému kamarádovi nebo co si zabalit do evakuačního zavazadla. Jinde si zase zasoutěžily, vyzkoušely si bezpečnou jízdu na koloběžkách s dodržováním pravidel silničního provozu, nebo si vyzkoušely chůzi poslepu. Program byl pestrý a počasí aprílové.
Věříme, že získané zkušenosti si všichni zapamatovali a bude-li třeba, využijí je.