Třída II. B

Čarodějnice Bachamíra je zpět

Opět po roce

Slet čarodějnic býval starý pohanský svátek, který se postupem doby změnil na lidový zvyk. Věřilo se, že o filipojakubské noci vládnou zlé síly větší mocí než jindy. Proto se na kopcích zapalovaly ohně, aby všechny ochránily před čarodějnicemi, které letěly na sabat. Dnes máme pálení čarodějnic spojeno spíše s oslavou konce zimy a vítáním jara.  

Naše školní čarodějnice Bachamíra nás letos opět navštívila, aby zkontrolovala, jak jsme vyrostli a jestli se chováme správně. Protože byla spokojená, odměnila nás sladkostmi, za které jsme jí zatancovali náš besídkový taneček.