Třída I. B

Cesta k našim počátkům

Ve čtvrtek 6.6. jsme se přenesli skrze zkameněliny do pradávné  historie naší planety. Vytvořili jsme si odlitky trilobitů, amonitů a třeba také část dinosauřího vejce. Nejvíce nás bavilo odkrývat zkamenělou kostru pravěkého ještěra.