Aktuálně

Cestujeme po světě

Od října mají žáci 2. stupně možnost v hodinách angličtiny, španělštiny a francouzštiny cestovat daleko za hranice České republiky. Navštěvují nás zahraniční hosté z centra Akropolis, konkrétně jsou to Estelle z Francie, Arzu z Ázerbajdžánu, Ekin z Turecka, Yasibit z Venezuely a Santiago ze Španělska.

Jejich opakované návštěvy podtrhují význam studia cizích jazyků jako důležitého prostředku pro dorozumívání a vzájemnou komunikaci v reálném světě. Žáci se v cizím jazyce se zaujetím dozvídají nové poznatky ke kultuře a zvyklostem v jednotlivých zemích a ověřují si své znalosti. Během adventu se ve školních lavicích dozvíme také něco o vánočních tradicích ve jmenovaných zemích. Našim dobrovolníkům patří velké díky.