Třída VI. B

Co jsme postavili z krabic a papíru?

Několik hodin výtvarné výchovy jsme věnovali vytváření různých staveb z krabic a papíru. Pracovali jsme velmi zaujatě ve skupinách. Ohodnoťte výsledek naší práce.