Třída VI. A

Čtenář Vojtík

Gumová Janička

A bezobratlý Denisek (raději nechtějte vidět víc....)