icon

Přijatí žáci z Ukrajiny

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO DĚTI Z UKRAJINY

Zápis dětí z Ukrajiny do budoucí 1. třídy pro školní rok 2022/2023 proběhne v ZŠ Sportovní
ve čtvrtek 16.6.2022 v čase 14:00 – 15:00 hodin.

Vezměte s sebou doklady totožnosti a povolení k pobytu v České republice.