Třída II. B

Další běhací diktát

Dnes na tvrdé slabiky

Vystartuj, přečti si, zapamatuj si a napiš. Až napíšeš všechna slova, vyber z nich ta, která mají tvrdou slabiku a zkus sestavit a napsat větu. Nakonec nakresli obrázek toho, o čem píšeš.

Vypadá to jednoduše, ale zase tak lehké to není. Však se to bezchybně podařilo pouze třem děvčatům. Ale nevěšte hlavu, příště to bude na výbornou.