IX. A - 2023

Další náš nový spolužák

Dne 26. září přibyl do naší třídy nový žák. Jmenuje se Jakub a samozřejmě hraje fotbal.