Třída III. C

Den Země ve Smetanových sadech

V pátek 22.4.2022 jsme vyrazili do Smetanových sadů, abychom se zúčastnili akce Den Země pořádaném DDM Šikula. Děti plnily různé úkoly, aby poté mohly správně vyplnit tajenku. Také jsme absolvovali několik rozcviček, jako např. kachní, vrabčí, zaječí, soví apod. Děti měly možnost zhlédnout ukázku dravých ptáků a pohladit si také i jednoho z nich, což se jim velmi líbilo. Dozvěděli jsme se i zajímavosti o chovu včel a mohli si prohlédnout i výrobky z jejich produktů. Na závěr si děti za úspěšné splnění úkolů vybraly drobný dárek.