Třída IV. A

Dny relaxačních aktivit

Jsou to dny netradiční výuky. V matematice jsme procvičovali učivo hraním deskových her, používáním barevných kartiček s různou obtížností , zapisováním svých výsledků do tabulky a učili se tak sebehodnocení. V českém jazyce jsme kartičky hledali po třídě, tvořili věty, určovali slovní druhy. Psali zábavný diktát po zrakové přípravě. Žáky bavila obrácená výuka, kdy někteří žáci po domácí přípravě učili své spolužáky . V anglickém jazyce se naučili nový tanec. Nechybělo ani školní kolo recitační soutěže, volné plavání, lyžování na Stupavě, vysvědčení, malování do výtvarné soutěže a na závěr návštěva filmového představení v kině Hvězda.