Třída VII. A

Dny zdravého životního stylu 3 - Bude nás bavit fyzika?

BUDE NÁS BAVIT FYZIKA?

Paní učitelka Rybářová si pro páťáky připravila zajímavou hodinu, kdy se děti dozvěděly, jak je důležité dbát o své zdraví a bezpečnost při manipulaci s elektrickými/vodivými předměty. Protože elektrika je sice výborný sluha, ale zlý pán! Děti se dozvěděly, že předmět, který je vodivý, se nazývá vodič a ten nevodivý izolant. Zjistily, jak se ve fyzice označuje vodič, spínač nebo žárovka a také, co je to sériové a paralelní zapojení. Samy si potom vyzkoušely, které předměty jsou vodivé a pokusily se zapojit jednoduché elektrické obvody. Tak uvidíme, zda bude někdy z někoho fyzik nebo elektrikář:)