Třída VII. B

Dobrá věc se podařila

Jste úžasní, moji páťáci

Dnes vysílala Česká televize třetí adventní koncert. Protože jste sami přišli s tím, abychom opětovně pomohli dobré věci, tak jsme v minulém týdnu sbírku provedli. Sledovali jste, jak nám částka utěšeně rostla a úplně celkovou výši jste viděli v neděli na obrazovce. Děti v Centru Kaňka budou mít nové prostory pro denní stacionář.

Jsem moc ráda, že máte srdíčko na pravém místě a také srdečně děkuji vašim rodičům, že vás tak hojně podpořili. Jsem na vás opravdu hrdá. Děkuji moc.