Družina

Soutěž s dopravní tématikou

Naše ŠD zorganizovala soutěž s dopravní tématikou. Akce proběhla ve středu 28.04.2021 za účasti dětí ze ZŠ Sportovní. V daném období roku 2021 totiž v důsledku pandemické situace mohly probíhat organizované aktivity na dopravním hřišti pouze ve skupinách žáků stejného ročníku dané školy.

První polovina soutěže byla zaměřena na poznávání dopravních značek. Ve druhé polovině si žáci vyzkoušeli praktické znalosti na dopravním hřišti na koloběžkách. Celkem se zúčastnilo 19 žáků. Všem účastníkům gratulujeme k úspěšnému absolvování všech disciplín a k získání Diplomu v této soutěži.