IX. C - 2022

Duševní onemocnění

Dne 19. 11. 2021 si žáci třídy 9.C vyslechli a také se aktivně podíleli na preventivní přednášce společnosti Nepanikař z Břeclavi věnované velmi aktuálnímu tématu: Duševní onemocnění. Žáci se nejen dověděli o celé řadě jednotlivých druhů duševních nemocí, ale mohli si také vyzkoušet práci na svých mobilních telefonech při vědomostním kvízu na dané téma i orientaci v mobilní aplikaci Nepanikař, která se této problematice věnuje. Program na toto téma byl velmi zajímavý a obohacující.