Třída II. B

Ekologická výchova

Navštívili jsme akci Přijď a třiď!

Dnes jsme navštívili zajímavou akci na nádvoří Reduty. V rámci správného přístupu ke třídění odpadu pro nás připravily Sběrné suroviny ve spolupráci KK UH akci s názvem Přijď a třiď! Na různých stanovištích jsme si zopakovali pravidla správného třídění, poznáme popelnice podle barev a na závěr jsme zhlédli pohádku O prasátku Arturovi. Nakonec jsme dostali i malou odměnu se sladkou tečkou. Děkujeme.

Teď už jen zbývá, abychom všechna pravidla dodržovali.