Festival JEDEN SVĚT

Ve čtvrtek 26. 3. 2015 jsme navštívili velmi zdařilou akci se zaměřením na prevenci chování.

Filmový festival JEDEN SVĚT přinesl žákům šestých a sedmých tříd tři krátké filmy z oblasti bezpráví, rodiny, sociální problematiky, občanské angažovanosti, závislosti na drogách aj., které byly obohaceny o další otázky a odpovědi k tématům filmů. Celý program se velmi povedl a doufáme, že se budeme moci zúčastnit i dalších ročníků tohoto festivalu.

www.jsns.cz