Třída IX. A

Gymnastika - prostné

Učíme se na prostných v hodinách gymnastiky například přemety