Holocaust

Již tradičně uspořádala naše škola dějepisnou přednášku na téma Holocaust. Zúčastnili se jí žáci devátých tříd.
​Přednášející pan Pakosta žáky opět velmi zaujal a ti ho odměnili bouřlivým potleskem.

Hana Galušková