Třída IV. A

Hudební představení "Kdo má muzikantské uši?"

Poslechli jsme si několik hudebních nástrojů, pěvecký sbor a zhlédli jsme umělecké tance.