Aktuálně

Interpretace literárního textu

Dne 19. 12. 2022 proběhla každoroční soutěž v recitaci. Soutěže se zúčastnili žáci 6. a 7. ročníků, kteří postoupili z třídních kol.

Jejich skvělé recitační výkony přispěly k pohodové předvánoční atmosféře. Kromě klasiků české poezie, jako např. K. J. Erben a J. Žáček, zazněly i básně méně známých autorů.

Tříčlenná komise hodnotila výběr básně, její formu a přednes.

Vítězové soutěže:

  1. místo: Alžběta Podškubková, 7. C
  2. místo: Adéla Víchová, 7. B
  3. místo: Tereza Hasoňová, 6. B, Vojtěch Závodný, 6. A

Vítězové byli odměněni peněžními poukázkami do knihkupectví Portál.

Všem účastníkům recitační soutěže děkujeme a vítězům blahopřejeme k jejich úspěchu.

(BAC, CHL, VLA)